CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

ATAD chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP SAP 4HANA

2019-01-04 17:39:39

Ngày 02/01/2019, Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép ATAD đã chính thức vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP 4HANA. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến cuộc cách mạng mạnh mẽ và tích cực trong hệ thống quản trị Công ty giúp khai thác các nguồn lực ATAD hiệu quả.Chính thức vận hành go-live hệ thống ERP SAP 4HANA

Sau khi go live, ATAD đã chính thức bước vào thực hiện quản lý mọi công việc trên một hệ thống thông tin duy nhất All in One: ATAD ERP. Hệ thống ERP SAP (Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp) bao gồm nhiều phân hệ quản trị tích hợp từ Quản lý Nhà Cung cấp, Quản lý Mua hàng, Quản lý Tồn kho, Quản lý Sản xuất, Quản lý Bán hàng, Quản lý Khách hàng, Quản lý Kế toán & Tài chính, Quản lý Nhân sự & Tiền lương, Quản lý Dự án, v.v…

Mục tiêu hệ thống SAP ERP là kết hợp các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của ATAD với hệ thống phần mềm tích hợp đa chức năng, nhằm mục đích mang lại một bức tranh chung toàn cảnh về hoạt động của cty: Thông tin nhất quán và sẵn sàng giúp đưa ra quyết định, đánh giá hoạt động kịp thời và hiệu quả. Thông tin chung và được chia sẻ toàn hệ thống. Dự án kỳ vọng sẽ chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống tích hợp chặt chẽ các quy trình nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của cty. Dữ liệu luôn sẵn sàng và có độ tin cậy giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực tế kịp thời, từ đó hỗ trợ quy trình ra quyết định liên quan chiến lược và vận hành hiệu quả.

ERP-SAP không phải chỉ là một dự án ngắn hạn mà đã được ATAD nghiên cứu và tìm hiểu tính khả thi trước khi chính thức khởi động dự án. Đặc biệt các đối tác của ATAD trong dự án này đều là những tên tuổi lớn của Việt Nam và thế giới với kinh nghiệm sâu rộng và công nghệ tiên tiến là hãng phần mềm SAP và công ty công nghệ FPT. Dự án là tâm huyết và sự kỳ vọng của ban lãnh đạo để cải thiện hệ thống quản trị, khắc phục những bất cập của hệ thống hiện tại và tối ưu hóa các nguồn lực của Công ty. Với tầm quan trọng đặc biệt như vậy, ATAD đã tập trung mọi nguồn lực của Công ty cả về tri thức, con người, thời gian, tài chính và công sức để từng bước xây dựng hệ thống ERP phù hợp với ATAD.

Go-live chỉ mới là điểm khởi đầu, quan trọng hơn, mỗi thành viên sử dụng hệ thống hàng ngày phải coi đó như một công cụ hữu hiệu, chủ động trong cách sử dụng, điều chỉnh để có thể vận hành chính xác, hiệu quả công cụ – đó mới là thành công quan trọng, mà các thành viên dự án ERP tại ATAD và ban lãnh đạo hướng tới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Anh Tuấn trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự phấn đấu, nỗ lực tuyệt vời, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của đội dự án FPT, và các thành viên ATAD góp phần hoàn thành dự án, đưa hệ thống vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Các Tin Tức Khác