CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Hệ Khung Kèo Chuẩn

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD cung cấp 10 loại khung kèo chuẩn thường gặp trong thực tế. Mỗi loại có những ưu điểm khác nhau và phù hợp với từng loại công trình khác nhau.

Những kiểu nhà này là các kiểu nhà chuẩn, mọi sự thay đổi theo yêu cầu sử dụng của khách hàng đều được phòng thiết kế của công ty chúng tôi xem xét hiệu chuẩn cho phù hợp nhằm thoả mãn cao nhất về yêu cầu sử dụng và hiệu quả đầu tư của khách hàng

KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 100m
MẪU KHUNG KÈO CS
MẪU KHUNG KÈO CS
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 150m
MẪU KHUNG KÈO MS1
MẪU KHUNG KÈO MS1
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 60m
MẪU KHUNG KÈO SS
MẪU KHUNG KÈO SS
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 200m
MẪU KHUNG KÈO MS2
MẪU KHUNG KÈO MS2
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 50m
MẪU KHUNG KÈO RS1
MẪU KHUNG KÈO RS1
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 400m
MẪU KHUNG KÈO MS3
MẪU KHUNG KÈO MS3
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 60m
MẪU KHUNG KÈO RS2
MẪU KHUNG KÈO RS2
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 150m
MẪU KHUNG KÈO MG1
MẪU KHUNG KÈO MG1
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 100m
MẪU KHUNG KÈO CS2
MẪU KHUNG KÈO CS2
KHẨU ĐỘ RỘNG NHẤT W = 200m
MẪU KHUNG KÈO CS1
MẪU KHUNG KÈO CS1
Email ATAD Điền vào biểu mẫu

QR Code

Share your page with anyone by asking them to scan this QR code

Copy & share