CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Ứng Dụng Kết Cấu Thép

Ngày nay, kết cấu thép được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng xây dựng như nhà cao tầng, nhà máy công nghiệp, sân bay, cơ sở hạ tầng… trên toàn thế giới.

Dưới đây là một số ứng dụng cơ bản:

Kết Cấu Vòm Hình Cung

Nhà ga sân bay

 

Kết Cấu Đỡ Thiết Bị

Kết cấu đỡ thiết bị

 

Nhà Cao Tầng

Nhà cao tầng

Nhà Máy Công Nghiệp Nặng

Nhà máy công nghiệp nặng

Cơ Sở Hạ Tầng

Cơ sở hạ tầng

 

Hệ Giá Đỡ Ống

Hệ giá đỡ ống

 

 

 

Email ATAD Điền vào biểu mẫu