CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Hệ Giá Trị

Tầm nhìn

Tập đoàn sản xuất thi công kết cấu thépnhà thép tiền chế số một Việt Nam về doanh thu, chất lượng hệ thống, sản phẩm và dịch vụ vào năm 2020 và trong Khu vực năm 2025

Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng nhằm mang đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho Khách hàng, Nhân viên, Đối tác, Cổ đông, Nhà cung cấp

Hệ giá trị

Các thành viên công ty cam kết sống và làm việc theo hệ giá trị của công ty, cùng xây dựng môi trường văn hóa công ty đồng nhất, vững mạnh lấy phát triển nền tảng bản thân mỗi con người làm trọng tâm cốt yếu:7 hệ giá trị

 

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
Liên hệ ATAD