CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Living Plaza

  • living`2
  • LIVING PLAZA 3
  • LIVING PLAZA 4
  • LIVING PLAZA 5
Ngành Nghề:
Trung tâm thương mại
Vị Trí:
Jababeka, Indonesia
Quy Mô:
10,200 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu