ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ေအတီေအဒီ သံမဏိကုိယ္ထည္ အေဆာက္အဦး ေကာ္ပုိေရးရွင္း

ကၽြႏုိပ္တုိ႔သည္

ေအတီေအဒီစတီးေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေအတီေအဒီမွ အဓိကအားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ရလဒ္ မ်ားရရွိေစရန္ - ဒီဇုိင္း ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ သံမဏိေဆာက္လုပ္မႈပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သင္ၾကားေပးထားေသာ လုပ္သားအင္အားစု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၊ အရည္အေသြးမွီေဆာက္လုပ္ထားေသာ စက္ရုံ ၂ ရုံ၊ ကမာၻအႏွံ ေဆာက္လုပ္မႈေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အာရွ-ပိစိဖိတ္တြင္ ရုံးခြဲေပါင္း ၁၀ ခုအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖက္ရႈရန္ … ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ သံမဏိအေဆာက္အဦး ကုမၸဏီ

employee

1500+

ဝန္ထမ္းအင္အား
offices

25+

ေဆာက္လုပ္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား
projects

2800+

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာအေဆာက္အဦးမ်ား

သတင္းအဂၤါရပ္မ်ား

အားလုံးဖတ္ရႈရန္

စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္မႈ - သံမဏိကုိယ္ထည္အေဆာက္အဦး

ယေန႔ေခတ္တြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ ရုံးလုပ္ငန္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်း ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါစီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သတိထားရမည့္အခ်က္ ၂…

ေအတီေအဒီသည္ ကေမာၻဒီးယားေဆာက္လုပ္ေရးျပပြဲ ၂၀၁၆ တြင္ပါဝင္ခဲ့

ကေမာၻဒီးယားေဆာက္လုပ္ေရးျပပြဲ ၂၀၁၅ အားေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ျပပြဲတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ ျပပြဲအား ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ…

ဖီလစ္ပုိင္ေဆာက္လုပ္ေရးျပပြဲ ၂၀၁၆ အား ေအတီေအဒီမွ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ဒါဗာအုိၿမိဳ႕ေတာ္၊ SM Lanang Premier၊ SMX Convention Center တြင္ …

Indonesia Australia Philippines Ho Chi Minh Can Tho Cambodia Thailand Myanmar Ha Noi

ရုံးတည္ေနရာမ်ား

အားလုံးဖတ္ရႈရန္

ေအတီေအဒီသည္ လုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာေမြ႔စြာၿပီးစီးေစရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရုံသာမက လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ရုံးခြဲေပါင္း ၁၀ ခုအား ဖြင့္လွစ္ၿပီးစီးၿပီး ထုိႏုိင္ငံတုိင္း၏ ဗိသုကာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔လည္း ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေအတီေအဒီအား ဆက္သြယ္လုိပါက နီးစပ္ရာရုံးခြဲ၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္အား ေခၚဆုိဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ ။