ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD Steel Structure Corporation

ภาพรวมของบริษัท

บริษัท เหล็กโครงสร้างอาร์ทัด เป็น บริษัท โครงสร้างเหล็กชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ ที่รวมทั้งการออก การผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่มีคุณภาพสูง ด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมานานกว่า 2200 คนและโรงงานที่ทันสมัยสองแห่งของเรา ได้สร้างอาคารมากกว่า 3500 แห่งทั่วโลกและมีสำนักงานตัวแทน 11 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อ่านเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

โครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างเหล็กขนส่ง

โครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างเหล็กขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม
อาคารสําเร็จรูป

อาคารสําเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรมหนัก

โครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรมหนัก

อ่านเพิ่มเติม
งานนอกชายฝั่ง

งานนอกชายฝั่ง

โครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรมแปรรูป

โครงสร้างเหล็กอุตสาหกรรมแปรรูป

อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างเหล็กสนามบิน

โครงสร้างเหล็กสนามบิน

อ่านเพิ่มเติม
น้ํามัน, ก๊าซ, พลังงาน, โครงสร้างเหล็ก LNG

น้ํามัน, ก๊าซ, พลังงาน, โครงสร้างเหล็ก LNG

อ่านเพิ่มเติม
ถังไซโล

ถังไซโล

เหตุการณ์สำคัญ

2004

บริษัท อัน ฮัว

2005

โรงงานอาร์ทัดลองอัน

2006-2009

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

2016

VNR500

2017

โรงงาน อาร์ทัด ดองนาย

2019

ISO 19001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

2020

รางวัลเอชอาร์ เอเชีย

2021

คาเนมัตสึ (ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์)

2022

รางวัลดาวทองคำเวียดนาม 10 อันดับแรก

2004

บริษัท อัน ฮัว

12 ตุลาคม 2557 บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยชื่อ "บริษัท พัฒนาการลงทุนก่อสร้างอุตสาหกรรม ฮัว จํากัด"

2005

โรงงานอาร์ทัดลองอัน

โรงงาน อาร์ทัดลองอัน - โรงงาน อาร์ทัด แห่งแรกถูกนําไปดําเนินการ เปลื่ยนชื่อบริษัทเป็น “ บริษัท อาร์ทัด โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

2006-2009

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 - ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลช่วยให้ บริษัท ปรับปรุงคุณภาพชื่อเสียงและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อาร์ทัด
• ยังคงบรรลุ OHSAS 18001 – มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2016

VNR500

ครั้งแรกในอันดับสูงสุด 500 องค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม. นับเป็นการยอมรับและประเมินผลประกอบการทางธุรกิจที่ อาร์ทัด ประสบความสําเร็จ

2017

โรงงาน อาร์ทัด ดองนาย

• การเปิดอาร์ทัด ดองนาย - โรงงานโครงสร้างเหล็กที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโรงงานโครงสร้างเหล็ก LEED Gold แห่งแรกในเอเชียและสํานักงานโรงงาน LEED Platinum แห่งแรกในเวียดนาม
• ยังคงได้รับเกียรติจากองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกในเวียดนาม

2019

ISO 19001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

• ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกครั้ง ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
• ครั้งแรกใน50 อันดับเวียดนามที่ดีที่สุดในเวียดนาม ได้รับการยอมรับจากบริษัทที่มีรายได้มากที่สุด
• ยังคงได้รับเกียรติใน 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและ 50 อันดับแรกที่เติบโตดีที่สุดในเวียดนาม

2020

รางวัลเอชอาร์ เอเชีย

• ได้รับรางวัลเอชอาร์เอเชีย – บริษัทที่ดีที่สุดในการทํางานในเอเชีย
• ยังคงได้รับรางวัลการรับรองการทําเครื่องหมาย CE การประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานยุโรป
• ยังคงได้รับเกียรติใน 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับการเติบโตที่ดีที่สุด & 50 อันดับเวียดนามที่ดีที่สุด

2021

คาเนมัตสึ (ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์)

• คาเนมัตสึ คอร์ปอเรชั่น กลายเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของ อาร์ทัด อย่างเป็นทางการ
• อาร์ทัด ได้รับการยกย่องให้เป็น "วิศวกรรมแห่งปี" - Ashui Awards 2021 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดเช่นรางวัลออสการ์ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในเวียดนาม
• ยังคงได้รับเกียรติใน 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับการเติบโตที่ดีที่สุด & 50 อันดับเวียดนามที่ดีที่สุด

2022

รางวัลดาวทองคำเวียดนาม 10 อันดับแรก

• ได้รับรางวัล 10 อันดับสูงสุด รางวัลดาวทองคำเวียดนาม ซึ่งเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ได้รับการรับรอง ASME (สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา) ได้รับการรับรองมาตรฐานถูกนําไปใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยี (ถังท่อ ...) ภายใต้ความกดดัน
• ยังคงได้รับเกียรติใน 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับการเติบโตที่ดีที่สุด & 50 อันดับเวียดนามที่ดีที่สุด

บริษัทโครงสร้างเหล็กชั้นนำในประเทศเวียดนาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

employee

2200+

จำนวนพนักงาน
offices

60+

ประเทศที่มีโครงการ
projects

3500+

จำนวนอาคาร

ใบรับรอง

รางวัล

Indonesia Australia Philippines Ho Chi Minh Can Tho Cambodia Thailand Myanmar Ha Noi

วิดีโอ ATAD

View All

รับชมวิดีโอของ ATAD แล้วจะรู้ถึงความลับของความสำเร็จของเรา !

วิดีโอทั่วไป

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD