หน้าหลัก » รายละเอียดโครงการ
รูปภาพ ชื่อ ประเภท ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของงาน
Phu Cat Airport ท่าอากาศยาน
เวียดนาม
8,100 m2 - 1,070 ton
Skretting เกษตรกรรม
เวียดนาม
23,200 m2
Warehouse โกดัง
นานาชาติ
6,977 m2
Empire City Showroom ธุรกิจการค้า
เวียดนาม
Construction Of Passenger Terminal – Phu Quoc International Airport ท่าอากาศยาน
เวียดนาม
1,100 ton
I & H Factory อื่นๆ
นานาชาติ
Crane manufacturing plant อื่นๆ
นานาชาติ
Thach Ban Granite Factory อื่นๆ
เวียดนาม
30,000 m2
lazada warehouse Lazada - MMP Warehouse โกดัง
นานาชาติ
30,000 m2
Dự án siêu thị Emart fe Emart Hypermarket ธุรกิจการค้า
เวียดนาม
4,950 m2