CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

ATAD Tổ Chức Lớp Học Về Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008

2012-03-25 09:52:46

Được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ năm 2006 và tái cấp chứng nhận phiên bản mới ISO 9001:2008 vào năm 2009, toàn thể Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD từ ban lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên đã ý thức được tầm quan trọng cũng như vận dụng hệ thống quản lý chất lượng vào công tác quản trị chung rất hiệu quả trong thời gian qua.

Nằm trong chương trình đào tạo hằng năm của công ty và nhằm củng cố, cập nhật kiến thức mới cho toàn thể cán bộ công nhận viên, ngày 21-22/03/2012 vừa qua, ATAD đã phối hợp với Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quatest 3 tổ chức khoá giới thiệu, đào tạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tham dự buổi học gồm đại diện các trưởng bộ phận cùng toàn thể cán bộ công nhân viên tất cả các phòng ban từ sản xuất tại nhà máy đến bộ phận thiết kế, dự thầu, mua hàng, kinh doanh, kế toán… của khối văn phòng.

Trong buổi học mỗi người được cung cấp rất nhiều thông tin không chỉ ở mức độ tổng quan mà còn ở nhiều phương diện cụ thể về HTQLCL, từ việc giới thiệu các quy trình chung, hướng dẫn cách áp dụng trong từng điều kiện cụ thể của công ty mà còn được tư vấn nhiều phương pháp để triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký trong hệ thống quản lý chất lượng qua đó giúp toàn thể cán bộ công nhân viên có thể thấy được các định hướng cũng như mục tiêu chung về chất lượng của công ty.

Những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đã được truyền thụ rất đầy đủ trong hai ngày vừa qua và mọi người đã tham dự rất nghiệm túc, nắm bắt nhanh chóng cũng như nhận được sự đánh giá rất khả quan.đó sẽ là tiền đề cơ bản để công ty có thể triển khai và áp dụng HTQLCL một cách hiệu quả trong thời gian tới, tạo sự thống nhất và phù hợp không chỉ ở một quy trình riêng lẻ mà là cả công tác quản trị nói chung, phù hợp với chức năng của từng bộ phận nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty đề ra

iso3

Các Tin Tức Khác

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
Liên hệ ATAD