CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản Skretting

  • SKRETTING AQUAFEED 1 N
  • SKRETTING AQUAFEED 2 N
  • SKRETTING AQUAFEED 3 N
Ngành Nghề:
Thức Ăn Thủy Sản
Vị Trí:
Tỉnh Long An, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Skretting
Quy Mô:
23,200 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu