CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Kho Lazada

  • LAZADA - MMP 1
  • LAZADA - MMP 2
  • LAZADA - MMP 3
  • LAZADA - MMP 4
  • LAZADA - MMP 5
Ngành Nghề:
Thương Mại Điện Tử
Vị Trí:
Indonesia
Tổng Thầu:
Total Persada Indonesia
Quy Mô:
30,000 m2