CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Kho Lazada

  • LAZADA - MMP 1
  • LAZADA MMP 2N
  • LAZADA 5N
  • LAZADA MMP 4N
  • LAZADA 3N
Ngành Nghề:
Thương Mại Điện Tử
Vị Trí:
Indonesia
Tổng Thầu:
Total Persada Indonesia
Quy Mô:
30,000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu