CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Sun Ocean

  • SUN-OCEAN-1N
  • SUN-OCEAN-2N
Ngành Nghề:
Máy Móc
Vị Trí:
KCN Mai Trung, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty Sunocean
Tổng Thầu:
Công Ty TNHH XD KD Nhà Việt Giai