CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Taekwang

  • TAEKWANG 1
  • TAEKWANG 2
  • TAEKWANG 3
  • TAEKWANG 4
Ngành Nghề:
Sản Xuất Giày
Vị Trí:
Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Taekwang Cần Thơ
Quy Mô:
100,000 m2