CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Ajinomoto

  • AJINOMOTO 1N
  • AJINOMOTO 2N
  • AJINOMOTO 3N
Ngành Nghề:
Thực Phẩm
Vị Trí:
Thilawa SEZ-A, Myanmar
Quy Mô:
19.851 m2