CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nestle

  • NESTLE 1
  • NESTLE 2
  • NESTLE 3
  • NESTLE 4
Ngành Nghề:
Thức Uống Dinh Dưỡng
Vị Trí:
KCN Amata Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Nestle Việt Nam
Tổng Thầu:
Coteccons
Quy Mô:
550 m2; 700 tấn