CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Mega We Care

  • MEGA WE CARE 9
  • MEGA WE CARE 4N
  • MEGA WE CARE 5
  • MEGA WE CARE 3
  • MEGA WE CARE 2
  • MEGA WE CARE N
Ngành Nghề:
Dược Phẩm
Vị Trí:
KCN Mingalardon, Yangon, Myanmar
Quy Mô:
11,418.00 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu