CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Ga Tân Cảng tuyến Metro số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

  • vi tri 9
  • 2
  • 3
  • 4
  • vi tri 8
Ngành Nghề:
Hạ tầng kỹ thuật và giao thông
Vị Trí:
Thành phố Hồ Chí Minh
Quy Mô:
30,000 m2 – 1,910 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu