CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Đại Siêu Thị Emart

  • EMART HYPERMARKET 1
  • EMART HYPERMARKET 2
  • EMART HYPERMARKET 3
  • EMART HYPERMARKET 4
Ngành Nghề:
Siêu Thị
Vị Trí:
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH E-Mart Việt Nam
Tổng Thầu:
Công Ty TNHH Xây Dựng An Phong
Quy Mô:
4.950 m2