CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Crystal Martin

  • CRYSTAL 1N
Ngành Nghề:
Dệt may
Vị Trí:
KCN Quang Châu, Bắc Giang, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
Quy Mô:
13.102,5 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu