CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

ATAD Năm Thứ 5 Liên Tiếp Được Vinh Danh Trong TOP 50 Doanh Nghiệp Tăng Trưởng Xuất Sắc Nhất Việt Nam

2022-04-25 18:39:03

Ngày 22/04/2022, tại Hà Nội, Công ty Kết cấu thép ATAD đã vinh dự nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ATAD được vinh danh trong giải thưởng uy tín này.

Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao, tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report.

Giải thưởng là sự ghi nhận nổ lực và cố gắng của toàn thể CBNV Công ty đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín hàng đầu của ATAD trong thị trường kết cấu thép.

Các Tin Tức Khác

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
Liên hệ ATAD