CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Zuellig Pharma

  • ZUELLIG PHARMA
  • ZUELLIG PHARMA 2N
  • ZUELLIG PHARMA 3N
  • ZUELLIG PHARMA 4N
Ngành Nghề:
Dược Phẩm
Vị Trí:
KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Zuellig Pharma - Singapore
Tổng Thầu:
Descon
Quy Mô:
14.000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu