CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Xưởng Sản Xuất UFC85/Formaldehyde

  • UF C85 2N
  • UFC85 1N
  • UFC85 3N
  • UFC85 4N

Xem thêm bài viết về dự án xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde tại đây!

Ngành Nghề:
Phân Bón, Hóa Chất
Vị Trí:
KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo - DPM)
Tổng Thầu:
Toyo - Việt Nam (TVC)
Email ATAD Điền vào biểu mẫu