CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Valency House

  • VALENCY 4
  • VALENCY 2
  • VALENCY 1

Xem thêm bài viết về dự án Valency House tại đây!

Ngành Nghề:
Kho Lạnh
Vị Trí:
Bờ Biển Ngà, Châu Phi
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
5.940 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu