CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy TNSM

  • TNSM NEWEST
  • TNSM 2
Ngành Nghề:
Gas Công Nghiệp
Vị Trí:
Thilawa SEZ-A, Myanmar
Quy Mô:
4,127 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu