CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Schneider Electric

  • SEM 1
  • SEM 3
  • SEM 4
Ngành Nghề:
Điện
Vị Trí:
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Schneider Electric Manufacturing Việt Nam
Quy Mô:
12,000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu