CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Sân bay Quốc tế Phù Cát
  • PHU CAT 1 N
  • PHU CAT 2 N
  • PHU CAT 3N
  • PHU CAT 4N
  • PHU CAT 5N
  • PHU-CAT-6
Ngành Nghề:
Hàng Không
Vị Trí:
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV
Tổng Thầu:
IMICO, ATAD, HASKY, LUU NGUYEN
Quy Mô:
8,100 m2 - 1,070 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu