CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Sân bay Phù Cát
  • PHU CAT 1
  • PHU CAT 2
  • PHU CAT 3
  • PHU CAT 4
  • PHU CAT 5
  • PHU CAT 6
Ngành Nghề:
Hàng Không
Vị Trí:
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV
Tổng Thầu:
IMICO, ATAD, HASKY, LUU NGUYEN
Quy Mô:
8,100 m2 - 1,070 tấn