CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Plummy Garment

  • PLUMMY GARMENT 1
  • PLUMMY GARMENT 2
Ngành Nghề:
May Mặc
Vị Trí:
Cụm CN Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công ty TNHH PLUMMY GARMENT VIET NAM
Quy Mô:
7.020 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu