CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nippon Express Logistics

  • NIPPON 1
  • NIPPON 2
  • NIPPON 3
Ngành Nghề:
Logistics
Vị Trí:
Thilawa Sez-A - Yangon - Myanmar
Tổng Thầu:
Kajima
Quy Mô:
4,890 m2