CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

  • VINH TAN 4 THERMAL 1
  • VINH TAN 4 THERMAL 2
  • VINH TAN 4 THERMAL 3
Ngành Nghề:
Nhiệt điện
Vị Trí:
Bình Thuận, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
EVN
Quy Mô:
2,800 tấn