CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà máy sợi Hailide

  • Hailide 1
  • Hailide 2
  • Hailide 3
  • Hailide
Ngành Nghề:
Dệt & May mặc
Vị Trí:
KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Quy Mô:
17,468 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu