CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà máy Sanaky

  • SANAKY 1
  • SANAKY 2
  • SANAKY 3
  • SANAKY 4 N
Ngành Nghề:
Điện Gia Dụng và Biến Áp
Vị Trí:
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Sanaky
Quy Mô:
65,000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu