CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Sản Xuất Sợi Màu LuThai

  • LU THAI 3
  • LU THAI
Ngành Nghề:
Dệt
Vị Trí:
KCN Phước Đông, Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
LUTHAI - Việt Nam
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
60.000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu