CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Điện Nhơn Trạch Formosa

  • FORMOSA 1
  • FORMOSA 2
Ngành Nghề:
Nhà Máy Điện
Vị Trí:
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Formosa - Taiwan
Tổng Thầu:
Posco E&C
Quy Mô:
2,000 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu