CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Công Nghệ Kim Loại SCI

  • SCI 1
  • SCI 8
  • SCI 9
  • SCI 7
  • SCI 6
  • SCI 4
  • SCI 5
  • SCI 2
  • SCI 3
Ngành Nghề:
Mạ Kẽm
Vị Trí:
Thilawa SEZ-A, Myanmar
Quy Mô:
10,816 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu