CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Cỏ Nhân Tạo BELLINTURF

  • BELLINTURF- 1 new
  • BELLINTURF-2 new
  • BELLINTURF-3 new
  • BELLINTURF 1 new
Ngành Nghề:
Cỏ Nhân Tạo
Vị Trí:
Tiền Giang, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Bellinturf Việt Nam
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
180,000 m2