CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Máy Cáp LSGM

  • LSGM 3 NEW
  • LSGM 7
  • LSGM 5 NEW
  • LSGM 6 NEW
  • LSGM 7 NEW
  • LSGM 8 NEW
  • LSGM 9 NEW
  • LSGM 10 NEW
  • LSGM 2
Ngành Nghề:
Sản xuất cáp
Vị Trí:
Thilawa SEZ-B, Yangon, Myanmar
Tổng Thầu:
LS Build-win
Quy Mô:
10,212.2 m2