CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Kho Lazada

  • LAZADA 1
  • LAZADA 2N
  • LAZADA 3N
  • LAZADA 4N
Ngành Nghề:
Thương Mại Điện Tử
Vị Trí:
Manila, Philippines
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
53.000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu