CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà Ga Hành Khách - Cảng Hàng Không Quốc Tế Cát Bi

  • CAT BI 1
  • CAT BI 2N
  • CAT BI 3N
  • CAT BI 4N
  • CAT BI 5N
  • CAT BI 6N
Ngành Nghề:
Cảng Hàng Không
Vị Trí:
Hải Phòng, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV
Tổng Thầu:
Liên Danh 7 Nhà Thầu: IMICO - CAG - ATAD - Cầu 12- Lưu Nguyễn - Lộc Phúc- Hoà Bình
Quy Mô:
15.630 m2; 1,500 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu