CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

New Hope Bình Định

  • NEWHOPE BINH DINH 1
  • NEWHOPE BINH DINH 2
  • NEWHOPE BINH DINH 3
Ngành Nghề:
Sản xuất thức ăn gia súc
Vị Trí:
Tình Bình Định, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
New Hope
Tổng Thầu:
AZB
Quy Mô:
15,000m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu