CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Millennium Furniture

  • millennium 4
  • millennium 3
  • millennium 2
  • millennium 1
Ngành Nghề:
Vật liệu
Vị Trí:
KCN VSIP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy Mô:
46,000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu