CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Meisheng

  • MEISHENG GARMENT
  • MEISHENG GARMENT 3
  • MEISHENG GARMENT 4
  • MEISHENG GARMENT 2
Ngành Nghề:
May mặc
Vị Trí:
KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công ty TNHH Mei Sheng Textlie
Quy Mô:
43.000 m2