CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Masan

  • masan 4
  • MASAN 3
  • MASAN 2
  • MASAN 1
Ngành Nghề:
Thức ăn
Vị Trí:
Huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Masan
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
30.000 m2