CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Instant Noodle

  • INSTANT NOODLE CAMPUCHIA 1
  • INSTANT NOODLE CAMPUCHIA 2
  • INSTANT NOODLE CAMPUCHIA 3
Ngành Nghề:
Thực phẩm
Vị Trí:
Campuchia
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
2,100 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu