CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Hữu Toàn

  • HUU-TOAN-1N
Ngành Nghề:
SX Máy Phát Điện
Vị Trí:
KCN Bắc Chu Lai, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty CP Hữu Toàn Chu Lai
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
9.300 m2; 300 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu