CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Gain Lucky Giai Đoạn 2

  • GAIN LUCKY 2 NEW
  • GAIN LUCKY 3N
  • GAIN LUCKY 4N
Ngành Nghề:
Dệt
Vị Trí:
Khu Công Nhiệp Phước Đông - Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Gain Lucky Việt Nam
Quy Mô:
52.000 m2; 1.000 tons
Email ATAD Điền vào biểu mẫu