CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Furi Times Square Mall

  • ft 01
  • ft 02
  • ft 03
  • ft 04
  • ft 05
Ngành Nghề:
Trung Tâm Thương Mại
Vị Trí:
Sihanoukville, Cambodia
Quy Mô:
17,468 m2