CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Furi Times Square Mall

  • Furi
  • FURI-TIMES-SQUARE-1-1024x539
  • FURI-TIMES-SQUARE-2-1024x539
  • FURI-TIMES-SQUARE-3-1024x539
  • FURI-TIMES-SQUARE-1024x539
Ngành Nghề:
Trung Tâm Thương Mại
Vị Trí:
Sihanoukville, Cambodia
Quy Mô:
17,468 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu