CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

First Team

  • FIRST TEAM BIG
Ngành Nghề:
May mặc
Vị Trí:
KCN Bourbon An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công ty First team Viet Nam
Quy Mô:
20.700 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu