CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Empire City Showroom

  • EMPIRE-CITY-1 new
  • EMPIRE-CITY-2 new
  • EMPIRE-CITY-3 new
  • EMPIRE-CITY-4
  • EMPIRE CITY 5N
  • EMPIRE-CITY-6 WEB
Ngành Nghề:
Showroom
Vị Trí:
Hầm Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Empire City
Tổng Thầu:
Công ty TNHH Xây Dựng An Phong
Quy Mô:
1000 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu