CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Dự Án Cheng Loong

  • CHENG LOONG 1 N
  • CHENG LOONG 2 N
  • CHENG LOONG 3 N
  • CHENG LOONG 4 N
Ngành Nghề:
Nhà Sản Xuất Giấy
Vị Trí:
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Cheng Loong
Quy Mô:
30,000 m2 – 4,600 ton
Email ATAD Điền vào biểu mẫu