CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Dự Án Cheng Loong

  • CHENG LOONG 1
  • CHENG LOONG 2
  • CHENG LOONG 3
  • CHENG LOONG 4
Ngành Nghề:
Nhà Sản Xuất Giấy
Vị Trí:
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Cheng Loong
Quy Mô:
30,000 m2 – 4,600 ton