CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Dong IL Spinning

  • DONG IL 1
  • DONG IL 2
  • DONG IL 3
  • DONG IL 4
Ngành Nghề:
Dệt may
Vị Trí:
KCN Lộc An, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Dong Il Viet Nam
Quy Mô:
21.560 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu